Yabancıların Çalışma İzinleri Daire Başkanlığı 4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun 25 inci maddesi ile 09.01.1985 tarihli ve 3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 9 uncu maddesine (h) bendine göre; Çalışma Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulmuştur. Çalışma Genel Müdürlüğünün görevleri arasında “Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunda öngörülen işleri yapmak” hükmü sayılarak, Genel Müdürlüğümüze yeni bir misyon yüklenmiştir.
Anılan Kanunla, yabancıların çalışma izinlerinin değerlendirilmesi konusunda, Hazine Müsteşarlığı, İçişleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı gibi pek çok kurumun yabancılara izin verme yetkisi Bakanlığımızca devralınmıştır.
Bu devirle;
- Mevzuatı olabildiğince tek merkezde toplanmasına,
- Denetimi sağlanmasına,
- Cezai yaptırımlarla kaçak yabancı çalıştırılmasının önlenmesine,
- Bürokratik işlemleri azaltılmasına,
- Bu konuda bir veri tabanı oluşturulmasına,
- Uluslararası yükümlülüklerimizi yerine getirilebilmesine,
- Ülkemizin ve işverenlerimizin gerçek ihtiyaçları çerçevesinde yabancı çalıştırılmasına ,imkan sağlanmıştır
Yabancıların Çalışma İzinleri Daire Başkanlığında; çalışma izin taleplerinin sonuçlandırılması amacıyla sektörel bazda Şube Müdürlükleri oluşturulmuştur. Halen,
- Mevzuat ve AB Çalışmaları,
- Eğitim-Ev Hizmetleri ve Sağlık,
- Turizm,
- Doğrudan Yabancı Yatırımlar,
- Havacılık,
- Diğer sektörler (3 Şube)
olmak üzere 8 Şube Müdürlüğü olarak hizmet verilmektedir.
Ayrıca, Halkla İlişkiler Ofisi, Evrak, Arşiv, Veri Giriş birimleri de yardımcı birimler olarak hizmet sunmaktadırlar.